Aktuelt 2

<< Klik for at se indhold >>

Aktuelt 2

Påmindelsesbrev om manglende børnevaccinationer


Statens Serum Institut skriver i EPI-Nyt for uge 50 en nyhed om, hvordan der skal registreres effektueringer på de automatisk tildelte børnevaccinationer.

 

Nedenfor er en gennemgang af, hvordan børnevaccinationer skal registreres i EG Clinea. Klik på + for at få vist billede.

 

1. Tilgå Vaccinationsmodulet <Ctrl+Alt+V>.

2. Sæt fokus i nederste del af skærmbilledet i 'Planlagte vaccinationer' og højreklik og vælg 'Nyt forløb'.

3. I skærmbilledet til 'Opret vaccinationsforløb' vælges <Ins> for at vælge nyt vaccinationsforløb.

4. Vælg 'Børnevaccinationsprogrammet'. Klik her for at se skærmbillede.

5. Vaccinationsforløbet fremkommer, hvor de vacciner, der allerede er givet, kan fravælges. Hvis startdato skal ændres, fjernes fluebenet i 'Fødsel'.

6. Vælg <OK> og vaccinerne vil nu fremgå af 'Planlagte vaccinationer'.

7. Effektuer en af vaccinerne i forløbet ved at markere den ønskede vaccine, vælg højreklik efterfulgt af 'Effektuer'.

8. I 'Effektuer planlagt vaccination' skal Batchnr. indtastes. Klik her for at se skærmbillede.

9. Afslut med <OK>.