e-Boks

<< Klik for at se indhold >>

e-Boks

(Implementeret i forbindelse med version 18.4)

 

Det er muligt at sende dokument af typen PDF til en patients e-Boks, forudsat klinikken har tilkøbt e-Boks.

Ydermere er det en forudsætning, at patienten er hentet frem i Patienthovedet.

Derudover er der visse krav relateret til selve filen, da filtypen skal være PDF, filen skal være gemt på ens computer og ét dokument kan sendes ad gangen.

 

Send dokument til en patients e-Boks


Vælg menupunktet Andre -> Send dokument til e-Boks.

 

Dialogen til at vælge PDF fil åbnes. Ved valg af dokumentet fremkommer skærmbilledet til 'Send til e-Boks' (illustreret). Overskriften vil automatisk være dokumentets filnavn, men kan manuelt ændres.

 

Send med <Alt+O> eller ved at vælge <OK> knappen.

 

Beskeder


Afsendelse kan foretages af alle brugere uanset rolle og vil fremgå af Beskeder i undermappen Udbakke. Modtageren vil stå som Nets Share, der er udbyder til e-Boks løsningen. Bemærk! Afhængigt af fejltypen kan visse fejl relateret til afsendelse først ses dagen efter i Beskeder.

 

Skærmbillede


send til e-boks