Oplysningsskemaer

<< Klik for at se indhold >>

Oplysningsskemaer

Oplysningsskema anvendes til at stille en række spørgsmål til patienten, som bedes udfyldt i forbindelse med booking af en aktuel tidstype i Patientportalen.

 

Systemmanager -> E-moduler -> E-tidsbestilling -> Oplysningsskemaer indeholder oversigten over oprettede oplysningsskemaer i 'Oplysningsskemaer'. Selve oprettelsen sker i 'Oplysningsskema', som giver mulighed for at stille patienten fire forskellige typer af spørgsmål.

 

Bemærk! De fire typer er implementeret i forbindelse med version 19.3. Ved opdatering til version 19.3 forudsætter understøttelsen og korrekt visning af de nye typer, at der er skiftet til den nye Patientportal.

 

Funktioner


Opret nyt oplysningsskema med <Ins>.

Ret med <F2>.

Slet med <Del>.

 

Oplysningsskemaet skal ligeledes knyttes til en e-tidstype.

 

Skærmbilleder


Systemmanager - emoduler - oplysningsskema1