Forløbsplaner

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsplaner

Tilmelding til og afmelding fra en forløbsplan foretages fra Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplaner -> Tilmelding.

Oversigt over opgaver relateret til tilmeldte forløbsplaner ses i Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplaner -> Opgaver.

Oversigt over alle relevante koder/tekster for det enkelte forløb ses i Systemmanager -> Diverse -> Forløbsplaner -> Relevante koder.

 

Tilmelding


Vælg Forløbsplaner -> Tilmelding.

 

En liste over mulige forløbsplaner fremgår med en beskrivelse af forløbsplan projektet. Udover 'KOL' er elektroniske forløbsplaner forberedt og udvidet til at kunne oprettes på patienter diagnosticeret med diabetes type-2 (T90).

 

Tilmeld klinikken til en forløbsplan ved at markere forløbsplanen og vælg <Tilmeld> eller brug genvejen <Alt+T> (se skærmbillede). Der vil blive sat markering i kolonnen 'Tilmeldt'.

 

Ved fokus på 'Tilmeldt' kolonnen/markeringen ses dato og brugerinitial for seneste ændring af tilmelding ved at holde musen hen over.

 

Når klinikken tilmeldes til en af forløbsplan typerne, skal EG Clinea finde og sende alle de relevante data på de patienter, der er aktuelle for den type forløbsplan. De data skal sendes til forløbsplan webserveren, og da der er tale om en større mængde data, anbefales det først at tilmelde sig ved endt arbejdsdag. (Implementeret i forbindelse med version 18.4)

 

tilmeld forløbsplan

 

Afmelding


Vælg Forløbsplaner -> Tilmelding.

 

En liste over tilmeldte forløbsplaner vil fremgå med status 'Tilmeldt'.

 

Afmeld klinikken til en forløbsplan ved at markere forløbsplanen og vælg <Frameld> eller brug genvejen <Alt+F>. Markeringen i kolonnen 'Tilmeldt' vil blive fjernet. Bemærk! Alle patienters forløbsplaner vil blive slettet ved afmelding.

 

Opgaver


Vælg Forløbsplaner -> Opgaver.

 

Få et overblik over alle forløbsplaner. Ved fokus på 'Vis alle forløbsplaner' og <OK> åbner forløbsplan webapplikationen i en browser med visning af alle forløbsplaner (ikke illustreret).

 

Eksempel:

Få vist en oversigt over alle ens patienters KOL forløbsplaner. Ved fokus på 'Vis KOL oversigt' og <OK> åbner forløbsplan webapplikationen i en browser med en oversigt over patienternes KOL forløbsplaner (se skærmbillede). Oversigten er dannet ud fra data fra EG Clinea og viser klinikkens aktuelle KOL patienter ud fra projektets kriterier (patienter over 18 år diagnosticeret med KOL inden for de seneste fire år). Det er også muligt at vælge visning for mulige KOL patienter eller frasorteret.

 

forløbsplan oversigt til manualen

 

 

 

Data overblik


Vælg Forløbsplaner -> Relevante koder.

 

I 'Relevante koder' ses en fane for hver datatype med alle de relevante koder/tekster for det enkelte forløb. Dette gør det let at se hvilke af patientens data, systemet sender i forbindelse med forløbsplanen.