Indberetning

<< Klik for at se indhold >>

Indberetning

Indberetning er en specielt udviklet funktion, der henvender sig til almenlæger.

 

Indberetning omfatter for nuværende diabetes indberetning til DVDD (Dansk Voksen Diabetes Database) i forbindelse med diabetes årskontrol. DVDD er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som monitorerer og udvikler kvaliteten af behandlingen af personer med diabetes. Indberetning til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram er et lovkrav.

 

Funktioner


Opret indberetning ved at klikke på <Indberetning> i forbindelse med journalnotat eller vælge ikonet fra 'Båndet'.

Send indberetning med <F7> eller ved at vælge <Send>.

Gem en igangværende udfyldelse af en indberetning med <OK> (eller ved <Gem> i Journalen).

Annuller udfyldelse af en indberetning med <Alt+A> eller <Annuller>.

 

EG Clinea danner automatisk en kontakt med et journalnotat 'Diabetes indberetning oprettet' i Journalen uanset om indberetningen sendes fra selve indberetningsformen eller i forbindelse med oprettelse af et journalnotat i Journalen. Marker kontakten og få vist indberetningsformen med <F3>.

 

Når indberetningen sendes vil den fremgå af Beskeder (Udbakken/Andet), hvorfra den kan godkendes i tilfælde af det ikke er læge, der har sendt indberetningen. Opdages fejl eller mangler i en indberetning, inden den er sendt, kan den markeres og slettes fra Beskeder og derved blive redigerbar. Indberetninger vil også fremgå af Opfølgning <Ctrl+Alt+O>, hvor status på diabetes indberetninger vil fremgå af oversigten på fanebladet 'Indberetning'.

 

Felter


Mange felter vil være udfyldt på forhånd, da EG Clinea henter data ind på indberetningsformen. Se en oversigt over NPU- og ATC-koder, der ligger til grund for de forudfyldte værdier.

 

Statusdato udfyldes automatisk med dags dato.

Debutdato udfyldes automatisk med datoen, hvor patienten blev diagnosticeret. Udfra forløb start eller debutdato fra en tidligere indberetning.

 

Diagnose udfyldes automatisk ud fra patientens diagnose.

Øje- og fodundersøgelse udfyldes med dato for seneste undersøgelse. Et blankt felt vil blive sendt med indberetningen med den betydning, at der ikke er foretaget undersøgelse. Er undersøgelserne ikke relevante for den aktuelle patient, markeres det i 'Ikke relevant'. Markeringen huskes til næste indberetning.

 

Insulintilfælde udfyldes med antal svære insulintilfælde siden sidste årskontrol.

 

Højde/Vægt udfyldes automatisk ud fra Patienthovedet/Laboratorietal, hvis data fremgår.

 

Aktuel medicin udfyldes automatisk fra patientens aktuelle medicinkort ud fra ATC-koder. Markering kan sættes ud for flere i oversigten.

 

Laboratorie undersøgelser udfyldes automatisk fra Laboratorietal modulet ud fra bestemte NPU-koder, hvilket også bevirker, at det ikke er muligt at indtaste i felterne. Ved at holde musen henover dato og værdi fremgår laboratorieprøvens navn og enhed.

 

Tip! Gør brug af funktionen 'Opret labtal værdier' <Ctrl+Alt+L>.

 

Skærmbillede


Diabetes indberetningsform