Indberetninger

<< Klik for at se indhold >>

Indberetninger

Fanebladet 'Indberetning' viser status på diabetes indberetning udført i forbindelse med patienters diabetes årskontrol.

 

Funktioner


Spring direkte til Patienthoved og indberetningsformen med <Enter>.

 

Status og visning


Alle indberetninger med status 'Kladde' bliver vist i oversigten.

Indberetninger med status 'Sendt' kan blive vist ved at vælge <Vis alle>.

 

Skærmbillede


Opfølgning indberetning