Kommunehenvisning

<< Klik for at se indhold >>

Kommunehenvisning

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring henvisning til kommunal forebyggelse (juni 2016) har MedCom revideret og forenklet henvisningsstandarden og epikrisestandarden. De nye henvisningsstandarder er 'Den gode kommunehenvisning' og 'Det gode kommune afslutningssnotat'.

 

I EG Clinea er det muligt at sende henvisninger på baggrund af den nye standard for 'Den gode kommunehenvisning' til kommunal forebyggelse. Pakken baseret på den nye standard kaldet 'Kommune forebyggelse', er at finde i listen blandt de andre dynamiske henvisninger. Pakken erstatter den pakke, der hedder 'Kommunehenvisning'.

 

I selve oversigten i Henvisning fremgår henvisningen 'Kommune forebyggelse' som typen 'Kommune'.

 

Funktioner og felter


Opret ved at vælge henvisningstypen 'Dynamisk henvisning' og vælge pakkenavn 'Kommune forebyggelse'.

Gem en henvisning med <Alt+G>, hvis det ikke er muligt at færdiggøre.

Rediger en henvisning med <F2>.

 

Ved oprettelse foreslås en eller flere modtagere i patientens kommune, som har pakken 'Kommune forebyggelse'.

Ønskes flere vist vælges <Alt+V> for 'Vis alle'.

 

Selve indholdet i henvisningen sikrer, at kun de data, kommunen ønsker at modtage, kan udfyldes.

 

'Dato for opfølgning' er ligesom ved sygehushenvisninger forudfyldt ud fra antal dage defineret i 'Indstillinger'.

 

Bemærk! Filer kan ikke vedhæftes, da der for nuværende ikke er modtagere af 'Kommune forebyggelse', som kan modtage vedhæftede filer. Det forventes understøttet på et senere tidspunkt, hvor EG Clinea automatisk vil understøtte det, når pakkestamdata opdateres af MedCom.

 

Afslutningsnotat


Når den kommunale forebyggelsesindsats er afsluttet, sender kommunen et afslutningsnotat (svarende til et lægebrev fra kommunen).  Det vil fremgå i Beskeder, Journal, Modtagne svar samt Opfølgning.

 

Afslutningsnotatet modtages i Beskeder i underbakken 'Lægebrev', og der dannes en autogenereret kontakt i Journal.

I Modtagne svar er tilføjet bakken 'Afslutningsnotat' til 'Lægebreve', hvor selve svaret kan ses.

I Opfølgning vil et modtaget afslutningsnotat resultere i, at den tilsvarende kommunehenvisning, hvis en sådan findes, får status 'Svar modtaget' og fremgår ikke længere af oversigten. Henvisningen kan indenfor 7 dage ses igen i oversigten ved at vælge <Vis alle>.

 

Skærmbillede


xml kommunehenvisning