Låsning i EG Clinea

<< Klik for at se indhold >>

Låsning i EG Clinea

I EG Clinea anvendes låsning for at sikre, flere brugere ikke samtidig ændrer i samme patients data og derved risikerer dobbeltregistreringer eller endnu værre forårsager inkonsistente data. Låste områder i EG Clinea frigives automatisk af systemet, når brugeren lukker modulet eller rydder patienten, der arbejdedes på.

 

I EG Clinea er implementeret en automatik i systemet, hvis en lås fejlagtigt ikke bliver fjernet, og patientens data dermed ikke kan redigeres. Denne automatik har den betydning, at der er mere brugerindflydelse i de enkelte tilfælde af låsninger i systemet.

 

Bryd en lås


Tilgås låste områder vil EG Clinea give mulighed for manuelt at bryde låsen. Brugeren, som blot ønsker at se patientens data, behøver, ligesom hidtil, ikke at bryde låsen, men kan i stedet svare <Nej>, hvorved der blot kan ses data uden mulighed for redigering. Har brugeren i stedet behov for at redigere data, informeres brugeren af systemet, hvilken bruger (brugerens initialer), der har åbnet modulet samt på hvilket tidspunkt, det blev åbnet. Brugeren, der ønsker at låse op, er ansvarlig for at sikre, at den anden bruger ikke har modulet åbent længere, inden der låses op, da det ellers vil kunne medføre datatab (se eksemplet i skærmbillede).

 

Hovedreglen er, at det er den bruger, der senest gemmer de respektive data, hvis ændringer vil blive gemt, hvis en lås er blevet brudt og flere brugere dermed arbejder på samme patients data.  

 

Skærmbillede


lås alt op dialog