LPR indberetning

<< Klik for at se indhold >>

LPR indberetning

Ved anvendelse af forløb i forbindelse med indberetning til LPR, skal skabeloner til automatisk forløb oprettes lig andre automatiske forløb og kontakter.

 

Selve indberetningen til LPR udføres ved at sætte flueben i 'Til LPR' (se skærmbillede).

 

på skærmbilledet til 'Automatiske forløb' markeres en kontakt og vælges <F2> for at redigere kontakten

på skærmbilledet til 'Rediger forløbskontakt' vælges <Forløb> eller <Alt+F> for at redigere forløbet

sæt markering i 'Til LPR'

 

Skærmbillede


systemmanager - lpr automatisk forløb