LPR

<< Klik for at se indhold >>

LPR

Landspatientregisteret (LPR) administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Data fra LPR anvendes eksempelvis som datagrundlag for flere af De nationale sundhedsregistre, til overvågning af sygdomme og behandlinger, i forbindelse med forskning inden for sundhedsområdet. Læs mere om LPR.

 

Opsætning


Inden det er muligt at anvende forløb til LPR indberetning, skal skabeloner sættes op for forløbet. Læs generelt om opsætningen af skabeloner til forløb i Systemmanager her.  Yderligere til LPR indberetning er også beskrevet i samme afsnit her.

 

Derefter kan forløb anvendes.