Andre præparater

<< Klik for at se indhold >>

Andre præparater

Opret ordinationer og recepter ud fra den officielle liste over magistrelle præparater eller ud fra andre præparater, som hverken fremgår i taksten eller frihandelsesvarelisten, ved at vælge <Alt+Ins> 'Vælg fra andre' i feltet 'Præparat' i skærmbilledet til 'Opret ordination'. Det åbner billedet til 'Vælg præparat'. Bemærk! <Alt+F12> genvejen anvendes for EG Clinea online kunder.

 

'Vælg fra andre' og herunder 'Vælg præparat'


I 'Vælg præparat' vises en samlet oversigt over præparat fra:

den officielle liste over magistrelle præparater.

egne oprettede præparater i Systemmanageren under 'Andre præparater'. Læs mere i afsnittet Medicin i Systemmanager.

 

Den officielle liste over magistrelle præparater (også kaldet 'det magistrelle stamdatasæt') er oprettet på baggrund af indberetninger fra de private producenter af magistrelle lægemidler - Glostrup og Skanderborg Apotek. Listen opdateres løbende og anvendelse heraf skal være medvirkende til at ordinationer sker på entydig vis for såvel udsteder som apotek.

 

Ved valg af et præparat fra oversigten 'Vælg præparat' vil ordination og recept kunne oprettes og sendes elektronisk til apoteket via FMK.

 

Bemærk! Egne oprettede præparater, der i Systemmanageren er markeret som 'Magistrelt præparat', er undtaget elektronisk afsendelse. Recepter på de præparater vil fortsat blive flyttet til løse recepter og skulle udskrives, da FMK ikke understøtter struktureret medsendelse af ingredienser og blandingsforhold i præparater uden for taksten og de officielle lister.

 

Skærmbilleder


sysmanager vælg præparat