Multimarkering

<< Klik for at se indhold >>

Multimarkering

Multimarkering


Er anvendelig flere steder, som eksempelvis i Journalen og Kalenderen. I Journalen kan adskillige notater udvælges for efterfølgende at printe, knytte til forløb, kopiere til lægebrev/henvisning/blanket samt slette - på én gang. I kalenderen kan flere tider flyttes fra en dag til en anden dag.

 

Eksempler på multimarkering


Hold <Ctrl> nede og samtidig klikke på forskellige notater (i vilkårlig rækkefølge)  - flere notater markeres.

Hold <Shift> nede og klikke på første og sidste ønskede notat - alle notater fra først markerede til sidst markerede notat markeres.

 

journal med flere markerede                                                   journal med flere markerede med shift

4 notater markeret ved brug af <Ctrl>               3 datomæssigt efterfølgende notater ved brug af <Shift>

 

Kopier og indsæt


Kopier notater med <Ctrl+C>.

Indsæt notater med <Ctrl+V>.