Opret indberetning fra Journal

<< Klik for at se indhold >>

Opret indberetning fra Journal

Opret indberetning


Indberetningsformen kan åbnes i selve Journalen ved oprettelse af en kontakt med et journalnotat forudsat bestemte kriterier er opfyldt;

diagnose T89 eller T90 sammenholdt med seneste dato for indberetning.

 

Åbn indberetningsformen med genvejen <Alt+B> eller ved at klikke på knappen til <Indberetning>.

 

Funktioner og felter er lig beskrevet på forsiden til indberetning.

 

Skærmbillede


indberetning i journal