Dynamisk e-Blanket

<< Klik for at se indhold >>

Dynamisk e-Blanket

Generelt til dynamisk e-blanket


DDB (dynamisk e-blanketter) viser et afgrænset sæt LÆ blanketter, som udbydes af KommuneInformation og FP attester, som udbydes af DMDD (Dansk Medicinsk Data Distribution). Indtil videre er der også en afgrænsning i, at det kun er kommunen, der kan oprette en blanket. Det er derfor ikke muligt for klinikken selv at oprette et blanket forløb som f.eks. LÆ165 (anmodning fra lægen).

 

Det er ikke muligt at redigere en sendt blanket eller hente en slettet blanket fra serveren.

Font, skrifttype og placering af felter kan ikke ændres på dynamiske e-blanketter, da de er designet eksternt.

 

 

Opret blanket


Dynamiske blanketter kan i Blanket modulet hentes fra oversigten ved at markere en blanket i oversigten og dobbeltklikke.

Indlæsning af blanketter viser status for antal sider, der er indlæst ud af det samlede sideantal.

Hvis blanketten ikke fremgår af oversigten, kan den hentes ved brug af <Ctrl+Ins> eller ved klik på knappen <e-Blanket>.

 

Alternativt kan dynamiske e-blanketter ses og hentes i 'Opfølgning' <Ctrl+Alt+O> under fanebladet 'Blanketter'.

 

Funktioner


Afvis en blanket med <Ctrl+F7>. Kommunen kan derefter sende sagen igen, som vil betragtes som en helt ny sag.

Hent historiske blanketter med <Ctrl+Ins> og vælg knappen 'Vis alle'.

Udskriv blanketten med <F5>. Herefter vil der vises et printerikon ud for den pågældende blanket.

Bladr mellem siderne med <Ctrl+PgUp> og <Ctrl+PgDown>.

 

Anmodning/Attest


Når en blanket åbnes første gang, vises anmodningen automatisk.

 

Udskriv anmodningen med <F5>. Anmodningen lukkes og attesten er klar til udfyldelse. Anmodningen kan altid bringes frem med <F3>.

Hvis der skrives mere tekst i et felt, vil det på print blive printet som bilag.

 

Vedhæft en fil på de blanketter, der tillader det. Vedhæftning fungerer lig vedhæftning af filer i Henvisninger.

Vedhæftet samtykkeerklæring på FP attester kan ikke fjernes. Antal filer, der kan vedhæftes, er defineret eksternt.

 

Send en e-Blanket med <F7>. Der skal angives ansvarlig, når en blanket sendes.

 

Status


Dynamisk e-blanketter bliver opdateret til status 'Afsluttet', når blanketten er afsluttet af modtageren. Derved er det hurtigt og nemt at danne sig et overblik over om blanketter er færdigbehandlet af kommune/forsikringsselskab/pensionskasse.