Opsætning

<< Klik for at se indhold >>

Opsætning

Opsætning håndteres fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Opsætning

 

Opsætning er delt op i faneblade til 'Generelt', 'Finans', 'Samleopgørelse', 'Henvisninger, 'Bank' og 'Betingelser'. Bank og Betingelser er forklaret på selvstændige sider.

 

Fanebladet 'Generelt'


Nedenfor er vist tidligere tillægsprocent. Historikken i forhold til disse procenter bevares i EG Clinea, hvilket gør, at det er muligt at afregne tilbage.

 

systemmanager -  ydelsesregistrering - opsætning

 

 

Fanebladet 'Finans'


Indeholder oplysninger til hvilke kontonumre, der skal overføres til fra EG Clinea i det tilfælde, der er tilknytning til EG Clinea finansmodul.

 

Ydelsesregistrering - opsætning - fanebladet finans

 

 

Fanebladet 'Samleopgørelse'


Her opsættes alle de grupper, der kan se på samleopgørelsen under feltet ”Hovedgrupper”. Opret en ny gruppe med <Ins> og indtast beskrivelsen samt om der skal tillægges procentsatsen til denne gruppe og om afregningen skal gå til sygesikringen eller om den er privat.

 

Systemmanager - ydelsesregistrering - opsætning - fanebladet samleopgørelse

 

 

Fanebaldet 'Henvisninger'


systemmanager - ydelsesregistrering - opsætning - fanebladet henvisninger