Oversigt NPU-koder og ATC-koder

<< Klik for at se indhold >>

Oversigt NPU-koder og ATC-koder

Mange felter på formen til diabetes indberetning vil være udfyldt på forhånd, da EG Clinea henter data ind på indberetningsformen.

 

NPU-koder


Laboratorieundersøgelse er resultatet af seneste måling inden for det sidste år, med undtagelse af 'U-Albumin/kreatinin', som hentes ud fra seneste måling inden for de seneste 2 år. Højde og vægt vil være den seneste måling på patienten uanset dato for målingen.

 

'Triglycerid' sættes automatisk til 'forhøjet' ved en værdi over 4,5.

 

Grænseværdier sikres overholdt, som det fremgår af kolonnen 'Min/Max grænser'. Det betyder reelt, at er værdien mindre end minimumsgrænseværdien sættes værdien til den tilladte minimumsværdi og er værdien større end maksimumsgrænseværdien, sættes den til tilladte maksimumsværdien. I selve afsendelsen af indberetningen vil alle værdier få tilføjet tegn for =, <, > afhængigt af om det er en værdi sat af systemet for at sikre overholdelse af grænseværdierne.

 

oversigt npu-koder indberetning diabetes

 

 

ATC-koder


Medicin hentes fra aktuel medicin ud fra ATC-koder, hvor ordination startdato er fra før dags dato og slutdato ikke er overskredet, startende med det angivne i kolonnen 'Koder'.

 

oversigt atc-koder indberetning diabetes