Receptfornyelser

<< Klik for at se indhold >>

Receptfornyelser

Receptfornyelser fremgår nederst i skærmbilledet - på eget faneblad ved siden af fanebladet til 'Løse recepter'.

 

Hvis der findes anmodninger om receptfornyelser, vil fokus være på 'Receptfornyelser' ved hentning af medicinkortet. Den første receptfornyelse vil have fokus samtidig med markering af den lægemiddelordination, den mathcer med på medicinkortet, hvis en sådan findes. Der vises detaljer for den markerede receptfornyelse i detaljepanelet nederst i skærmbilledet. Hvis der hverken er receptfornyelser eller løse recepter, vil de to faneblade ikke fremgå, men kan bringes frem med <F11>, hvis historiske data ønskes vist.

 

Ikoner


Receptfornyelsestyper

Receptfornyelse ikoner                        

 

Status

Receptfornyelser status ikoner

 

Funktioner


"Ny" og "Afventer afsendelse" vil altid fremgå af oversigten. Ved godkendelse får receptfornyelsen status "Afventer afsendelse", indtil den er afsendt i Beskeder.

 

Godkend enkeltvis med <Alt+G> eller godkend alle på én gang med <Ctrl+Alt+G>. I begge tilfælde gælder det, at det kun er de gyldige receptfornyelser, der godkendes.

 

Ret receptfornyelse inden godkendelse med <F2>. Hvis receptfornyelsen ikke datamæssigt kan godkendes, vil det indikeres ved rødt kryds. Ved at holde musen henover, vil en årsag fremgå. Receptfornyelsen vil skulle rettes før godkendelse er mulig. Der kan også være tilfælde, hvor doseringen på receptfornyelsen og ordinationen ikke stemmer overens. I det tilfælde vil det ikke indikeres med rødt kryds, men ved rød skrift på receptfornyelsens dosering. Det er muligt at godkende uden redigering, hvor det vil være ordinationens dosering, der er gældende.

 

Afvis receptfornyelse direkte fra oversigten med <Del>, som fjerner den fra oversigten.

Hvis receptfornyelsen er patientoprettet, vil 'Afvisningsbesked til patient' automatisk fremkomme, så patienten kan adviseres i Patientportalen. Den indtastede besked vil blive husket af systemet til næste afvisning, hvis der er flere, der afvises i samme omgang. Beskeden sendes automatisk ved luk af modulet.

 

Tilføj besked på patientoprettede receptfornyelser med <Alt+B> til visning for patienten i Patientportalen. 'Besked til patient' vil blive knyttet til den enkelte receptfornyelse. Der kan ikke sendes en samlet besked. Beskeden vil også fremgå af oversigten ved valg af funktionen 'Vis alle' (se nedenfor).

 

Få vist detaljer til receptfornyelsen med <F9>.

 

Få vist alle receptfornyelser med <Alt+L>. Udover nye og afventer afsendelse vises også tidligere receptfornyelser på patienten, afviste og godkendte. Beskeder til patienten vil også fremgå af oversigten. Nye receptfornyelser vil være markeret ved fed skrift i oversigten. Hvis fanebladet til receptfornyelser ikke fremgår, men man gerne vil have vist alle tidligere receptfornyelser, fås fanebladet frem ved at vælge <F11> og derefter <Alt+L> for 'Vis alle'.

 

Patient bestillinger


"Patient bestilling fra Clinea Patientportal/Patientportalen" og "iPad bestilling" - hvis receptfornyelsen ikke har en gyldig lægemiddelordination tilknyttet, fremkommer en liste, hvorfra der kan vælges mellem andre aktive ordinationer med samme ATC-kode eller en ny ordination kan oprettes.

 

"FMK patient bestilling" - vær opmærksom på, at funktionen "Kan e-forny", som anvendes til at styre, hvilke præparater den enkelte patient har lov til at anmode om fornyelse på, ikke vil være gældende for FMK patient bestillinger, da de kommer via app'en fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er ikke er muligt at notificere patienten via app'en, men patienten kan orientere sig om status i app'en.

 

Opfølgning


I 'Opfølgning' <Ctrl+Alt+O> vises receptfornyelser med status 'Ny', mens receptfornyelser med status 'Afventer afsendelse' bliver vist med <Vis alle>. Opfølgning afspejler alle receptfornyelser til klinikken, der ikke er færdighåndteret. Spring direkte til medicinmodulet med <Enter>. Ved patientoprettet bestillinger vises alle i hver sin linie i Opfølgning, mens FMK bestillinger samles i én linie per patient i Opfølgning.

 

Beskeder


I 'Beskeder' <Ctrl+E> fremgår adviseringer vedrørende receptfornyelser i meddelelsestyperne 'E-Receptfornyelse' og 'Receptfornyelse'. Spring direkte til medicinmodulet med <Enter>.

 

Skærmbillede


Receptfornyelse højreklik