Rediger/Slet ydelse

<< Klik for at se indhold >>

Rediger/Slet ydelse

Rediger ydelse <F2>


Redigering åbner for at ændre på dato, antal, tidskode, note og korrektionsdato.

 

Brug af korrektionsdato kan anvendes, hvis der ikke er kodet en ydelse eller en ydelse er kodet forkert. I dette felt indsættes dags dato, og hermed kommer ændringen med i afregning i den måned, som korrektionsdatoen er fra.

 

Slet ydelse <Del>


Hvis grundydelsen har tillægsydelser, vil grundydelsen og tilhørende tillægsydelser blive slettet.

Hvis det udelukkende er en tillægsydelse, der er markeret, vil det kun være tillægsydelsen, der bliver slettet.

 

Skærmbillede


ænre konsultation