Rekvisitioner

<< Klik for at se indhold >>

Rekvisitioner

Status for bestilte rekvisitioner samt angivelse af om patienten er informeret


Fanebladet 'Rekvisition' viser bestilte rekvisitioner og status herpå med mulighed for at angive om patienten er informeret om rekvisitionen og dertilhørende prøver. Øverste del er selve rekvisitionen, mens nederste del er de tilhørende prøver. Status sættes både på selve rekvisitionen og de tilhørende prøver.

 

Bemærk! Prøver som enten hentes fra eller lægges på hotel, vil ikke fremgå af 'Opfølgning'.

 

Laboratoriet, som den enkelte prøve aktuelt er ved, ses i kolonnen 'Laboratorie'. En oversigt over laboratorieforkortelser ses her.

 

Rekvisitionen og tilhørende prøver vil efter rekvirering og som det første få status 'Sendt'. Når laboratoriet kvitterer for modtagelse af prøvematerialet  ændres status til 'Kvitteret'. Denne status fås enten ved, at EG Clinea modtager svar fra laboratoriet om, at det har modtaget prøvematerialet til rekvisitionen eller i det tilfælde, at EG Clinea sender en forespørgsel til reminderservicen.

 

Hvis en klinik er angivet som kopimodtager på rekvisitionen og tilhørende prøver vil rekvisitionen ikke fremgå i kopimodtager klinikkens 'Opfølgning', da klinikken ikke skal håndtere eller følge op på svar, klinikken ikke selv har rekvireret. Læs mere i 'Beskeder'.

 

Status på rekvisitionen og tilhørende prøver


Vil ændres efterhånden som laboratoriet får bearbejdet og håndteret prøverne, samt EG Clinea modtager besked herom. Rekvisitionen vil have status 'Delvis modtaget', så længe EG Clinea ikke har modtaget komplette svar på alle tilhørende prøver. Først når EG Clinea har modtaget komplette svar, vil rekvisitionens status ændres til 'Modtaget', ligesom de tilhørende prøver også vil have den status. Hvis klinikken ikke forventer flere svar, og derfor anser svaret for komplet, kan klinikken ændre status til 'Modtaget'. I tilfælde af det ofte opleves, kan klinikken med fordel kontakte laboratoriet, da automatisk ændring af status i EG Clinea er afhængig af laboratoriets svar.

 

rekvisitioner status

 

En sendt rekvisition kan sættes til status 'Slettet' i Opfølgning ved at markere rekvisitionen, højreklikke og vælge 'Slet' eller anvende <Delete>. Rekvisitionen vil udelukkende blive slettet fra oversigten i Opfølgning. Det vil ikke slette rekvisitionen i WebReq. Vælg <Vis alle> i Opfølgning for at få vist den slettede rekvisition i oversigten igen.  

 

Multimarkering i forbindelse med status skifte for flere rekvisitioner på én gang


Multimarkering kan være en fordel, hvis der er mange rekvisitioner, som skal skal have skiftet status på én gang.

 

Der er flere måder at markere flere rekvisitioner på:

Hold <Ctrl> nede og klik på forskellige rekvisitioner i vilkårlig rækkefølge - flere rekvisitioner markeres.

Hold <Shift> nede og klik på første og sidste ønskede rekvisition - alle rekvisitioner fra først markerede til sidst markerede markeres.

 

Højreklik, vælg 'Status' og vælg den ønskede status.

 

Ved multimarkering af rekvisitioner med forskellige status vil alle muligheder i 'Status' være tilgængelige, men kun gyldige status skifte foretages. Derfor kan det være nødvendig at foretage status skifte ad to omgange i det tilfælde rekvisitioner skal have status 'Patient informeret' og ikke har status 'Modtaget', 'Delvis modtaget' eller 'Rettet'. De vil i første omgang skulle markeres, gives status 'Modtaget' for efterfølgende at kunne gives status 'Patient informeret'.

 

'Patient informeret'


Indikation for at rekvisitionen og tilhørende prøver er færdighåndteret af klinikken sker ved hjælp af 'Patient informeret', da denne status angiver, at der er taget stilling til patientens prøveresultatet.

 

I 'Beskeder' markeres det pågældende laboratoriesvar og vælg <Alt+R> eller klik på <Håndteret>. Det er dog kun i tilfælde af håndtering foretages på en prøve, hvor svaret er komplet, at status på rekvisitionen automatisk sættes til 'Patient informeret'.

 

I 'Beskeder' markeres det pågældende laboratoriesvar og vælg <F3> eller klik på <E-Kons> for at informere patienten via e-konsultation. Det er muligt at informere patienten selvom svaret på en prøve ikke er komplet. Det er dog kun i tilfælde af, at der svares via e-konsultation på en prøve, hvor svaret er komplet, at status på rekvisitionen automatisk sættes til 'Patient informeret'. Det forudsætter, at patienten i EG Clinea er sat op til at kunne modtage e-konsultation og kun ovenstående måde at foretage e-konsultation vil resultere i, at systemet sætter 'Patient informeret'. Vær opmærksom på, at uanset hvilket laboratoriesvar, der er i fokus og svares fra, vil det være svaret på samtlige prøveresultater fra rekvisitionen, som overføres til e-konsultationen.

 

I 'Journal' kan status 'Patient informeret' sættes i forbindelse med oprettelse af et journalnotat, hvor der sættes markering i 'Informeret om svar' med <Alt+M>. Det vil være muligt i de tilfælde, der er modtaget et komplet laboratoriesvar med status 'Modtaget', hvorved status på rekvisitionen automatisk sættes  til 'Patient informeret'. Notatet vil ikke indeholde information om markeringen.

 

I 'Opfølgning' kan status 'Patient informeret' sættes på rekvisitionen med <Alt+I> eller ved at vælge 'Patient informeret' i højreklik menuen. Rekvisitionen vil få status 'Patient informeret' og ikke blive vist næste gang 'Opfølgning' åbnes. Rekvisitioner med status 'Modtaget' vil dermed ikke som tidligere forsvinde fra 'Opfølgning', da dette kræver status 'Patient informeret'.

 

Vælges <Vis alle> i 'Opfølgning' vises yderligere de 'Patient informeret' rekvisitioner, som er blevet ændret for mindre end 7 dage siden samt rekvisitioner, der er blevet slettet indenfor de seneste 7 dage.

 

Vær opmærksom på, at modtager EG Clinea et rettet svar efter patienten er informeret, vil rekvisitionens status ændres til 'Rettet' i 'Opfølgning'. I det tilfælde vil klinikken på ny skulle informere patienten og sikre status atter ændres til 'Patient informeret' enten via 'Opfølgning' eller ved en e-konsultation via 'Beskeder'.

 

Skærmbillede


Opfølgning rekvisitioner