Relationstyper

<< Klik for at se indhold >>

Relationstyper

Når der indsættes relationer i EG Clinea er der intelligens bag sammenkædning i forhold til de systemoprettede relationstyper, hvilket vil sige:

 

Barn - modsvarer - forældre

Sambo - modsvarer - sambo

Ægtefælle - modsvarer - ægtefælle

Søskende - modsvarer - søskende

Værge - modsvarer - ej angivet

 

Eksempel: Der indsættes en relation "barn" og ved oprettelse af denne, opretter systemet automatisk en relation af typen "forældre" på barnet.

 

Der kan oprettes de typer, der er behov for.

Hvis en relationstype er anvendt kan den ikke slettes, men derimod vil systemet gøre denne inaktiv.

Systemoprettede relationer kan ikke redigeres.

 

Skærmbillede


systemmanager - lister - moduler - relationstyper