Røntgenhenvisning

<< Klik for at se indhold >>

Røntgenhenvisning

Valg af røntgenhenvising fører automatisk til dynamisk henvisning: Generel henvisning (røntgenhenvisning)

 

Funktioner og felter


Ved afsendelse medsendes information om den henvisende læges navn og titel. I tilfælde af oprettelse af henvisning og efterfølgende godkendelse, vil det være godkendende læge, som kommer til at stå som afsender/henviser og være denne læges navn og titel, som medsendes henvisningen.

 

Felterne er de samme som ved en speciallægehenvisning.

Felterne Modtager, Ønsket undersøgelse og Anamnese er obligatoriske felter, der skal være udfyldt for afsendelse.

 

Feltet Dato for opfølgning udfyldes automatisk på henvisning og vil derved fremgå i Opfølgning på fanebladet 'Henvisninger' med henblik på at kunne angive status 'Patient informeret'. En indstilling definerer datoen, der sættes. For røntgenhenvisninger er opfølgningsdatoen som standard sat til 28 dage fra dags dato. Ved prioriteringen 'Akut' er opfølgningsdatoen som standard sat til 5 dage fra dags dato. Datoen kan redigeres efter behov. Fjernes datoen vil henvisningen ikke komme i Opfølgning.

 

Det er muligt at vedhæfte filer til røntgenhenvisninger.

 

Skærmbillede


Røntgen