Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Opdeling af skærmbilledet


Venstre side viser samtlige målinger foretaget på patienten samt evt. kommentarer til den enkelte måling.

 

I midten vises aktuelle audiogram.

 

Øverst til højre vises forrige audiogram inkl. diverse symboler.

 

Nederst til højre vises nyeste eller tilknyttede tymp måling.

 

Værdier


Middelværdierne 750, 1500, 3000 og 6000 vises med en stiplet linie.

Hvis 2 streger ligger oveni hinanden vises de forskudt, det samme med symboler.

Hvis en hovedfrekvens (250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000) ikke er målt, tegnes der ikke en streg imellem.

 

Kopiering


Ved kopiering af audiogram kopieres også "Ekstra" og "S-kyrve" samt tympanometri, hvis der er sådan en knyttet til audiogrammet.

 

Skærmbillede


Opdeling skærmbillede