Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Åbn Beskeder med <Ctrl+E> eller fra ikonet i øverste venstre hjørne ikon

 

Opdeling af skærmbilledet


Beskeder er opdelt i Indbakke, Udbakke, Sendt og Slettet.

 

Tallene i parentes i mapperne indbakke, udbakke og sendt, er beskeder, der skal håndteres manuelt:

Indbakke, antal "ikke overførte" beskeder.

Udbakke, antal "ikke godkendte" beskeder.

Sendt, antal "fejlede " beskeder.

 

Nederst i skærmbilledet er anført x/x/x, som afspejler tallene i parentes: ikke overførte/ikke godkendte/fejl (sidstnævnte samlet fra indbakke, udbakke, sendt).

 

Slettet indeholder beskeder, slettet fra indbakke, udbakke og sendt. Tallet i parentes er de slettede beskeder med førnævnte status.

 

Skrifttype og farve betydning


Beskedernes skrifttype og farve giver et nemt og hurtigt visuelt overblik;

 

Beskeder i farve fra valgt farvetema er beskeder fra dags dato, der er læst.

Beskeder i farve fra valgt farvetema og med fed skrift er beskeder fra dags dato, der ikke er læst.

 
Beskeder i farven sort er beskeder fra før dags dato, der er læst.

Beskeder i farven sort og med fed skrift er beskeder, der ikke er læst.

 
Det er ikke alle bakker, der har læst/ikke læst status, hvor beskederne her vil være farven sort og almindelig skrift uanset om de er læst eller ikke.

 

Visning og sortering


Ved åbning af Beskeder vises op til 1000 beskeder, men tallet forhøjes til visning af op til 10.000 beskeder ved søgning eller filtrering på kolonner, ændring i sorteringsorden og skift mellem underbakker.

 

Der kan sorteres pr. bakke, dvs. hvis der foretrækkes en sortering i Indbakken og en anden i Udbakke/sendt bakken er dette muligt. Funktion kan kun anvendes

hvis der er valgt den horisontale visning af besked modulet, hvor læseruden er placeret nederst i skærmbilledet.

 

Der er 3 forskellige visninger i beskeder: Alle - Klinik - Bruger. Der skiftes mellem visningerne med <Ctrl+Alt+Enter>. Den ønskede standard visning kan sættes op i Indstillinger > Beskeder > Visning > Standard bakke.

 

Skærmbillede


Oversigtsbillede