Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Opdeling af skærmbilledet


Øverst i skærmbilledet ses sendte svar på patienten.

 

Felterne nedenfor viser det markerede svars indhold.

 

Kolonner


I oversigten er følgende kolonner obligatoriske; Dato, Modtager, Prioritet og Status. Ny kolonne, der kan tilføjes er 'Kopimodtager'.

 

Kolonner kan tilpasses. Læs mere om tilpasning her.

 

Ikoner


Kolonnen 'Status' har ikon, der afspejler status.

 

Sendte svar status

sendt svar ikoner

 

Gældende for e-konsultation afsendt til en patient, vil det i oversigten fremgå, når e-konsultationen åbnes i Patientportalen ved et ikon samt dato for åbningen ved at holde musen henover. Bemærk! 'Læst <dato>' er datoen for, hvornår e-konsultationen er åbnet i Patientportalen. Vælger patienten at åbne e-konsultationen fra 'Min Læge'- app, vil EG Clinea ikke vise denne markering.

 

Skærmbillede


Sendt svar overblik