Statistik

<< Klik for at se indhold >>

Statistik

Diabetes indberetning data kan trækkes ud via Statistik.

 

Anvend skabeloner


Opret skabeloner med ønskede felter/data fra moduler i Statistik. Særlig relevante moduler for udtræk i forbindelse med diabetes indberetning er modulerne Diabetes, Indberetning og Forløb.

 

modulet Indberetning muliggør en oversigt over patienter med diabetes indberetning og datoen for indberetningen.

modulet Diabetes muliggør et udtræk af diabetes indberetninger med mulighed for at lave statistik på udfyldte værdier. (Se skærmbillede).

modulet Forløb muliggør et udtræk af forløbsdiagnoser med visning af datoen for den seneste '0120 Aftalt specifik forebyggelsesindsats', lavet og koblet på forløbsdiagnoser i forbindelse med årskontrol. Da alle forløbsdiagnoser vil fremgå af dataudtrækket, kan der med fordel sættes et filter op på T89/T90 ved at skrive det under kolonneoverskriften hertil. Læs evt. mere om filter.

 

Skabelonerne sættes op til at hente værdier fra de respektive moduler - eventuelt suppleret med værdierne 'CPR', 'Fornavn' og 'Efternavn' fra modulet Patient.

 

Læs også afsnittet Opret ny skabelon i Statistik.

 

Skærmbillede


Statistik modul - Diabetes