Trinvis eksempler på opret recept

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler på opret recept

Opret ny recept på eksisterende ordination med <Ctrl+Ins>


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.I tilfælde af pakning er udgået eller mangler på ordinationen vil vinduet til 'Vælg pakning' også fremkomme automatisk. Ellers gå til trin 5.

4.Marker pakning og vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

5.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet.

    Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

6.Vælg <OK> eller <Enter>.

 

Ændre pakning på præparat ved oprettelse af ny recept


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.I tilfælde af pakning er udgået vil vinduet til 'Vælg pakning' automatisk fremkomme. Hvis ikke tast <Ins> i feltet 'Pakning'.

4.Marker pakning og vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

5.Udfyld eventuelt manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet. Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

6.Vælg <OK> eller <Enter>.

 

Opret dosisdispenseret recept på eksisterende ordination


1.Marker ordinationen i medicinkortet.

2.Tast <Ctrl+Ins> for at oprette ny recept (vinduet 'Opret recept' fremkommer automatisk).

3.I tilfælde af pakning er udgået eller mangler på ordinationen vil vinduet til 'Vælg pakning' også fremkomme automatisk. Ellers gå til trin 5.

4.Marker pakning og vælg med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

5.I feltet 'Tekst' til doseringen angives korrekt dosering.

    Læs eventuelt om hurtig dosering i afsnittet 'Oversigt over kombinationer'.

6.I feltet 'Slut' til doseringen angives slutdato ved at indtaste dato eller vælge fra kalender ved at taste <Ins>.

7.På receptdelen sættes markering i 'Skal dosisdispenseres'.

8.I feltet 'Apotek' angives apotek ved at taste <Ins>. Vinduet 'Vælg apotek' fremkommer. Find, marker og vælg med <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

9.Udfyld eventuelt andre manglende felter og/eller rediger, hvis det er tilfældet.

    Læs eventuelt mere i afsnittet til 'Opret recept'.

10.Vælg <OK> eller <Enter>.