EG Clinea - version 19.2

<< Klik for at se indhold >>

EG Clinea - version 19.2

EG Clinea version 19.2 indeholder forbedret og ny funktionalitet til udskrivning, hvor et nyt faneblad dedikeret til udskrift giver forskellige udskriftsmuligheder som eksempelvis udskrivning til vedhæft og sammensætning af et dokument. Lettere multimarkering af kontakter i Journalen er ligeledes implementeret i versionen, hvilket var det ønske, der var flest tilhængere af ved afstemning i EG Clinea Brugergruppen.

 

Version 19.2 indeholder også understøttelse af en række MedCom krav som eksempelvis understøttelse af nye standarder for udskrivnings- og ambulantepikriser, ny standard til mikrobiologisvar og ny version af CPR-servicen. Andre krav har eksempelvis givet anledning til ændringer i fodterapihenvisning og understøttelse af, at fysioterapi undtagelsesredegørelse udgår.

 

Derudover er der tilføjelser til det nye Landspatientregister, som blev implementeret i version 19.1. Opfølgning har eksempelvis fået tilføjet fanebladet 'LPR' for de brugere, der benytter og indberetter til LPR.

 

Der er også løst en række fejl i version 19.2, hvor nogle af de større rettelser er nævnt i versionsbeskrivelsen. Det er rettelser, der forhåbentlig letter arbejdsgangen i EG Clinea.

 

Desuden er gældende for henvisningspligtige specialer understøttelse af, at patienter tilhørende sygesikringsgruppe 6 skal kodes på henvisning, hvorved afregningen for ydelser fungerer på samme vis for sygesikringsgruppe 1, 6 og 7 patienter.

 

Læs versionsbeskrivelsen