EG Clinea - version 18.4

<< Klik for at se indhold >>

EG Clinea - version 18.4

EG Clinea version 18.4 indeholder implementering af, at specialerne psykiatri, kirurgi og intern medicin fremadrettet skal kunne modtage og behandle sygehushenvisninger. Dette foranlediget af en aftale indgået mellem Region Hovedstaden og FAPS gruppens repræsentanter i det regionale samarbejdsudvalg. Aftalen er gældende for de nævnte specialer, men funktionerne vil være tilgængelig for alle specialer med undtagelse af almen praksis. Dermed kan alle specialer håndtere modtagede sygehushenvisninger med en besvarelse eller afvisning i EG Clinea.

 

Version 18.4 indeholder ligeledes en ændring til advarselsdialogen ved skifte af præparatet, som medfører ændring af ATC kode. Vær opmærksom på, at ændringen går på, at det valg, som er markeret som standard, er ændret fra <Ja> til <Nej>.

 

I version 18.4 er EG Clinea blevet certificeret til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) version 1.4. Størstedelen af ændringerne er ikke af visuel karakter. Der er dog ændringer, vi gør opmærksom på, herunder tilføjelse af nye kolonner, ændringer til sygeplejersker med autorisationsID i EG Clinea samt ændringer til samtykke.

 

'Elektroniske forløbsplaner' har i version 18.4 fået tilføjelser grundet nye krav til standarden, hvor et eksempel herpå er, at EG Clinea fremadrettet skal sende information om, hvilke patienter er tilmeldt i hvilke klinikker.

 

To nye funktioner i version 18.4, som forudsætter tilkøb, er muligheden for at sende PDF dokumenter til en patients e-Boks og muligheden for at åbne klinikkens Intras ved klik på et nyt ikon i EG Clinea. EG Healthcare Salg kan kontaktes for yderligere information end det beskrevne i versionsbeskrivelsen.

 

Version 18.4 er også forberedt til at kunne understøtte 'Min Læge'. Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at der skal være en ny app kaldet 'Min Læge' til patienterne.

 

Derudover har telefoni løsningen i EG Clinea i version 18.4 fået tilføjet ny funktionalitet i form af eksempelvis at kunne skifte mellem at skjule og vise opkaldsvinduet.

 

Læs versionsbeskrivelsen