EG Clinea - version 19.4

<< Klik for at se indhold >>

EG Clinea - version 19.4

EG Clinea version 19.4  har i Ydelsesregistrering fået tilføjet ny standard ved e-faktura, hvilket har bevirket medsendelse af flere oplysninger, samt muligheden for at vedhæfte filer til en e-faktura. Ydermere er skabelonen til udskrift af e-faktura fremadrettet standard fakturaskabelonen. Vær særligt opmærksom, hvis I i klinikken har ændret manuelt i standard fakturaskabelonen, da de nye felter da vil skulle tilføjes manuelt.

 

Derudover indeholder versionen et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version 1.4.4.E4 er understøttet. Det skal nævnes, at flere ændringer i 1.4.4.E4 endnu ikke er sat i drift fra FMKs side, hvorfor de ikke vil kunne ses i EG Clinea på nuværende tidspunkt. Udover nye funktionaliteter, hvoraf en stor andel omhandler dosisdispenseret medicin, har der ligeledes været fokus på optimering af selve brugen af modulet Medicin i EG Clinea i form af udvikling af ønsker hertil. Der er ligeledes videreudviklet på skærmbilledet til 'Vælg præparat', hvor det fra version 19.4 er samme skærmbillede, som benyttes til valg af præparat fra takst, frihandel og andre.  

 

Versionen understøtter ligeledes MedCom kravet om understøttelse af ny version af dynamiske blanketter (DDB). Det indebærer eksempelvis nogle obligatoriske felter, afhængighed mellem tjekboks og et eller flere felter samt i tilfælde af afvisning skal en afvisningsårsag angives.

Samtidig er det gjort nemt at danne fakturaer ud fra de faktureringsoplysninger, der kan medsendes i dynamiske blanketer. Når felterne har de oplysninger, fremkommer Ydelsesregistrering og FP-attestens navn vil allerede være indsat som søgekriterie.

 

Derudover indeholder versionen ændringer til laboratoriesvar, hvor der er introduceret en ny status 'Svar set' i labtilbagesvar. Samtidig er der flere ændringer til henholdsvis Journal, Beskeder og Opfølgning relateret til laboratoriesvar.

 

Læs versionsbeskrivelsen