EG Clinea - version 19.1

<< Klik for at se indhold >>

EG Clinea - version 19.1

EG Clinea version 19.1 understøtter muligheden for at indberette oplysninger til det nye Landspatientregister i forbindelse med patienters kontakt med sundhedsvæsenet. LPR3 erstatter derved LPR2 funktionalitet i EG Clinea. Ved LPR3 har der været stor fokus på at øge brugervenligheden i form af at skulle så få steder hen for at kunne udføre LPR indberetninger. Derfor er behovet for at indberette via SEI klienten fjernet, da indberetningen fremadrettet vil ske integreret fra EG Clinea. Det giver flere fordele, som eksempelvis flere muligheder for at kunne validere og selv udføre fejlhåndtering.

 

Version 19.1 indeholder også ændringer til Sendte svar, hvor en af dem er ændring til feltnavne og genveje ved en speciallægeepikrise.

 

Til den nye Patientportal er der i denne version lavet ændringer og på baggrund af input modtaget fra klinikker og patienter.

 

Og der er ligeledes implementeret ny funktionalitet til telefoniløsningen i EG Clinea, hvor det er blevet muligt at få vist en historik over opkald ved brug af link i menuen til telefon. Samtidig er alle vejledninger til telefoni kommet med i manualen til EG Clinea.

 

Læs versionsbeskrivelsen