EG Clinea - version 19.3

<< Klik for at se indhold >>

EG Clinea - version 19.3

EG Clinea version 19.3 understøtter indberetning til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). KOL kan derved fremadrettet indberettes til RKKP fra Journal forudsat klinikken er tilmeldt RKKP KOL projektet i Systemmanager.

 

Version 19.3 indeholder ligeledes en række forbedringer, rettelser og ny funktionalitet. Der er eksempelvis lavet en generel ændring til Journal, som muliggør på journalkontakter at flytte rundt på rækkefølgen af diagnose- og procedurekoder. Der er også en integration til Liva Healthcare, hvor Links i EG Clinea har fået tilføjet link hertil.  Derudover muliggør en indstilling til Audio fremadrettet, at der kan vælges mellem to visninger af audiogrammer. Versionen indeholder desuden en ændring til relationstyper, hvor det fremadrettet gælder, at relationer, som oprettes af klinikken selv, skal have valgt en systemtype, som relationen svarer til.

 

Der er også forbedringer, fejlrettelser og nye funktionaliteter i forbindelse med Landspatientregisteret (LPR). Resultatindberetning kan fremadrettet foretages sammen med LPR indberetning, hvilket eksempelvis er aktuelt i tilfælde af indsættelse eller fjernelse af implantat. En anden ny funktionalitet er, at kvitteringsfilen, som automatisk dannes i EG Clinea , når LPR indberettes, fremadrettet kan blive vist i Journal og Ydelsesregistrering.

 

Patientportalen har også fået ny funktionalitet, da den understøtter oplysningsskema, som kendt fra Clinea Patientportalen. Oplysningsskema i Patientportalen giver nye muligheder, hvorfor et nyt skærmbillede til oprettelse af forskellige typer spørgsmål fremgår i Systemmanager. De nye typer spørgsmål muliggør et mere dynamisk oplysningsskema, som kan oprettes af klinikken til udfyldelse af patienter i forbindelse med en tidsbestilling fra Patientportalen.

 

Læs versionsbeskrivelsen