Yderligere funktionalitet

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere funktionalitet

Detaljer <F9>


Detaljer vedrørende den enkelte vaccination vises med <F9>.

 

I skærmbilledet 'Detaljer' fremgår relevante informationer om vaccinationen. Knappen <Vis alt> i 'Detaljer' viser ekstra information som eksempelvis ID'er og andre systeminformationer. De ekstra informationer kan skjules igen ved atter at vælge <Vis alt>.

 

Ved detaljer på en vaccination i vaccinationskortet er 'Oprettet' den, der har udført selve vaccinationen på patienten. I selve vaccinationskortet fremgår kolonnen 'Effektueret af' og er udfyldt med indhold fra netop 'Oprettet'. Hvis det skal ses, hvem der har tilføjet vaccinationen i modulet, skal ses i 'Indrapporteret af', hvor det vil fremgå. Bemærk! 'Indrapporteret' af vil kun fremgå, hvis det ikke er samme bruger, der har udført selve vaccinationen, og der har tilføjet vaccinationen i vaccinationskortet.

 

I forbindelse med data, der sendes til DDV, er det brugerens navn opsat i EG Clinea.

 

Opret tidligere vaccination <Alt+Ins>


Oprettes som en almindelig vaccination og knappen <Tidl. vacc.> aktiveres. Ved oprettelse af tidligere vaccination er batchnr. og land ikke obligatorisk. Tidligere vaccinationer anvendes f.eks. hvis patienten er vaccineret i udlandet. (At 'Land'  ikke er obligatorisk er implementeret i forbindelse med version 18.4).

 

Flyt gamle vaccinationer


Ved at vælge <Vis gamle> vises vaccinationer fra børnejournalen <Ctrl+N>.

Ved højreklik på vaccinen er det muligt at flytte vaccination til DDV serveren.

 

Fravælg vaccinationsforløb


Det er muligt at fravælge vaccinationsforløb ved brug af knappen <Fravalg>.

 

Hvis der skulle være et allerede eksisterende forløb fjerner dette fravalg forløbet.

Hvis der er fravalgt vacciner, vil knappen <Fravalg> indikere dette i form af farvemarkering på knappen.