Yderligere funktionalitet

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere funktionalitet

<Shift+F9>: Indsæt en medicin note (maks 10 linier) på en patient, som vises hver gang modulet tilgåes.

 

<F9>: Viser detaljer på ordination, recept, effektuering.

 

<Ctrl+F9>: Gør det muligt at se tidligere versioner af ordinationen. Enten udfra dato eller versioner.

 

<Alt+F9>: Viser detaljerne version, sidst ændret og ajourføring for selve medicinkortet.

 

<Shift+Alt+F9>: Gør det muligt at se tidligere versioner af medicinkortet. Enten udfra dato eller versioner.

 

Kolonnevælger: Ved højreklik i kolonneoverskrifterne er det muligt at til- og fravælge kolonner. Kolonnen kan efterfølgende trækkes hen til en ønsket placering. F.eks kan følgende felter tilføjes i visningen: Seneste bevægelse og Udleveringstype.

 

Opret journalnotat: En kontakt i journalen (autokontakt) kan oprettes for hver gang, der ordineres medicin til patienten. Det forudsætter en indstilling, som skal sættes af EG Clinea Support. Læs mere om modul specifikke indstillinger og indstillinger generelt. Når indstillingen er sat, er det valgfrit, hvilke recepter, der oprettes kontakt for i journalen.

 

Annuller recept: Recepter kan annulleres i løse og under den enkelte ordination med< Ctrl+Del>.  Vær opmærksom på, at løse recepter, der markeres uaktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren afhente medicin på apoteket, uden at det fremgår tydeligt af FMK. Recepten vil stadig være at se på medicinkortet, med status Anulleret, men alle resterende udleveringer vil blive annulleret.

 

Print recept: Ikke synkroniserede recepter kan markeres til print med <Ctrl+F5>. Det fjerner tilknytningen til ordinationen, de bliver i stedet  løse recepter. <F5> i løse recepter vil printe alle recepter markeret til print, så de kan sendes til apoteket eller gives til patienten, hvilket kan være anvendeligt i tilfælde af FMK driftstop.

 
Magistrel medicin:  Ordinationen oprettes på medicinkortet, men recepterne vil blive flyttet til løse recepter, hvorefter de kan udskrives og sendes til apoteket.

 

Seponering: Ordinationer med slutdato seponeres automatisk, når slutdatoen er nået og gemmes i FMK under udløbne recepter. Disse vises med <Vis udløbne>. Ordinationer kan også manuelt seponeres, hvis patienten stopper med at skulle have præparatet.

 

Udskriv medicinkortet: Ved højreklik på medicinkortet er det muligt at udskrive medicinkortet med <F5>. Udskriftet dannes direkte fra FMK.

 

Udskriv ordinationer: Ved højreklik på medicinkortet er det muligt at udskrive ordinationer med <Shift+F5>. Udskriftet dannes i EG Clinea og opsætning kan foretages i Systemmanager.