e-Boks

<< Klik for at se indhold >>

e-Boks

Det er muligt at sende dokument af typen PDF til en patients e-Boks, forudsat klinikken har tilkøbt e-Boks.

 

Det er en forudsætning, at patienten er hentet frem i Patienthovedet, har fuldt CPR-nummer og er fyldt 15 år.

Der er også visse krav relateret til selve filen, da filtypen skal være PDF, filen skal være gemt på ens computer og ét dokument kan sendes ad gangen.

Derudover vil et eventuelt URL link i filen ikke være understøttet ved afsendelse til e-Boks.

 

Det anbefales at gøre patienten opmærksom på, at der sendes til patientens e-Boks.

 

Send dokument til en patients e-Boks


Vælg menupunktet Andre -> Send dokument til e-Boks.

 

Dialogen til at vælge PDF fil åbnes. Ved valg af dokumentet fremkommer skærmbilledet til 'Send til e-Boks' (illustreret). Overskriften vil automatisk være dokumentets filnavn, men kan manuelt ændres.

 

Send med <Alt+O> eller ved at vælge <OK> knappen.

 

Send dokument til patient under 15 år eller ikke har e-Boks


Der kan gives tilladelse til, at der i stedet sendes som brev ved at sætte markering i feltet 'Må sendes som brev', hvor Nets Share sender som brev i de tilfælde patienten ikke har e-Boks.  En indstilling er sat til som standard at have markering i feltet 'Må sendes som brev'. Markeringen vil altid manuelt kunne fjernes. Indstillingen ses i 'Indstillinger' under 'Udskrift' og kan ændres af klinikken selv.

 

Udover selve dokumentet vil der blive medsendt et følgebrev (se nedenfor i 'Beskeder') til patienten indeholdende patientens og klinikkens adresseoplysninger.

 

Bemærk! Feltet til markering af 'Må sendes som brev' vil være deaktiveret i tilfælde af patientens eller klinikkens adresseoplysninger ikke er komplette, patientens adresse er beskyttet eller der sendes til bruger i stedet for patient. Er der sat markering i 'Må sendes som brev', hvor patienten har e-Boks, vil det blive sendt til e-Boks og ikke som brev. Nets Share opkræver et mindre gebyr for afsendelse af brevet, hvor vi henviser hertil for yderligere oplysninger.

 

Beskeder


Afsendelse kan foretages af alle brugere. Selve forsendelsen inklusiv dokument og følgebrev (se nedenfor) til patienten vil fremgå af Beskeder i undermappen Sendt. Modtageren vil stå som Nets Share, der er udbyder til e-Boks løsningen. En e-Boks besked, der afsendes senest kl. 15.00, vil være fremme i patientens e-Boks inden kl. 08.00 den efterfølgende dag.

 

Bemærk! Afhængigt af fejltypen kan visse fejl relateret til afsendelse først ses dagen efter i Beskeder.  

 

Der vil altid blive oprettet et følgebrev med patientens og klinikkens adresseoplysninger. Følgebrevet oprettes uanset om der vælges 'Må sendes som brev' eller ej, da EG Clinea ikke kan vide, om patienten har e-boks. Følgebrev samt selve dokumentet til patienten vises i Beskeder. I tilfælde af patienten har e-boks, vil følgebrevet være det, der bliver vist ved åbning af forsendelsen i patientens e-Boks, mens dokumentet fra klinikken vil være den vedhæftet fil hertil.

 

En udskriftsskabelon til 'E-Boks følgebrev' ses i Systemmanager. Følgebrevet kan tilrettes i forhold til tilgængelige systemfelter samt 'friteksten', som i skabelonen er sat til at være 'Vedhæftet brev fra lægen.'

 

Skærmbillede


send til e-boks

 

Notat i Journal


Det er muligt ved hjælp af en indstilling at få dannet en autogenereret journalkontakt, når der sendes til patient. Indstillingen skal sættes af EG Healthcare Support.

 

Journalkontakten vil blive dannet, når der sendes dokumenter via e-Boks. Det gælder ved brug af selve udskriftsfunktionen 'e-Boks' og ved brug af 'Send dokument til e-Boks' under menuen 'Andre'.

 

Journalkontakten vil have teksten 'Sendt til e-Boks' efterfulgt af overskriften fra det medsendte dokument. Det vil yderligere fremgå, hvis der er sat markering i 'Må sendes som brev'. Dokumentet kan blive vist ved brug af <F3>.