Fejl i Beskeder

<< Klik for at se indhold >>

Fejl i Beskeder

Generelt


Fejlmeddelelser ses i Beskeder i 'Sendt' og underbakken 'Medicin' med status ”Fejl” samtidig med tekst, der beskriver årsagen til fejlen. Status 'Mangler bekræftelse' vil ligeledes beskrive årsagen til, hvorfor der kræves yderligere bekræftelse, samt hvordan det håndteres.

 

Fejl fjernes ved at gå til modulet med <Enter>, vælge 'Hent medicinkort' fra højreklik menuen og rette alle fejl i medicin modulet på patienten.  

Rettelser sendes først ved næste automatiske 'send og modtag'. Hvis rettelser skal sendes med det samme, vælges <F7> i Beskeder for 'send og modtag', og fejlen bliver fjernet.

 

Fejl: Ingen gyldig signatur


Vises ikke med status ”Fejl” men med status ”Godkendt” i Beskeder udbakke. Beskeden vises inde i selve filen.

 

Årsagen er, at den sundhedsfaglige signatur for den læge, der har godkendt, er udløbet på den måde, at det er over 8 timer siden login.

 
Løsningen er at gøre følgende i EG Clinea:

- lægen, der skal godkende, skal gå i Beskeder  

- vælg <Godkend> igen

- lægen bliver bedt om at logge på med sin sundhedsfaglige signatur

- vælg <F7> for 'send og modtag', hvis det skal sendes med det samme

 

Fejl: Medicinkortet er låst af bruger: XXXX


Vises ikke med status ”Fejl” men med status ”Godkendt” i Beskeder udbakke. Beskeden vises inde i selve filen.

 

Årsagen hertil kan være, at man bliver stående i medicinmodulet på patienten eller åbner medicinkortet lige efter at have lukket det, mens der sendes.

 

Løsningen er at gøre følgende i EG Clinea:

- sikre den nævnte bruger ikke er en selv, eller en anden bruger ikke har patientens medicinkort åbent

- hvis det fortsat står som værende låst efter en anden bruger har lukket patientens medicinkort, og der er forsøgt manuelt at sende igen med <F7> i Beskeder, åbn da patientens medicinkort og vælg <Ja> til dialogen om at bryde låsen, luk derefter medicinkortet og vælg <F7> i Beskeder for at sende igen.