Forløbsoversigt <Shift+F3>

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsoversigt <Shift+F3>

Bemærk! Afsnittet henvender sig til almenlæger.

 

Overblik over alle diagnoser


Fremkald en forløbsoversigt med <Shift+F3> for hurtigt at få et overblik over forløbsdiagnoser og kontaktdiagnoser.

 

Alle diagnoser på patienten er sorteret på kapitler og kode. Forløbsdiagnoser er markeret med et tal. Desuden fremgår Kategorier, som er at finde i Journalen.

Sæt markering (ved brug af musen eller mellemrumstasten) ud for de diagnoser og kategorier, der ønskes vist i Journalen.

 

Nå skærmbilledet lukkes med <OK> eller <Annuller> vises søgevinduet.

 

Skærmbillede


forløbsoversigt