Fortryd

<< Klik for at se indhold >>

Fortryd

Fortryd i tekstfelt


På alle felter undtagen i Journal (Subjektiv, Objektiv, Undersøgelse og Plan) og Anamnese i Henvisning.

Fortryd sidste handling ved at bruge en af mulighederne nedenfor.

 

<Ctrl+Z>

vælg 'Fortryd' fra højreklik menuen