Forundersøgelse

<< Klik for at se indhold >>

Forundersøgelse

Start Refraktiv Kirurgi forundersøgelse direkte fra journalen med <Alt+F> og vælg 'Refraktiv Kirurgi'.

 

Det åbner for skærmbilledet til refraktionsdata, som viser relevante tilgængelige målinger fra refraktionsskemaet.

Efter valg af målinger fremkommer skærmbilledet til forundersøgelse.

 

Skærmbillede til forundersøgelse