Fraser

<< Klik for at se indhold >>

Fraser

Der kan med fordel gemmes vendinger og sætninger, der anvendes ofte i frasebiblioteket. Disse kan hentes frem igen og igen bl.a. i journalen. Hvis ønsket, kan multiklinikker få fraserne adskilt, så hver klinik har eget frasebiblioteket. Fraser kan anvendes i alle notefelter i EG Clinea. Anvendelsen af fraser giver en ensartethed i kommunikationen fra klinikken til patienten.

 

Funktioner


Åbn fraser med <Ctrl+F>.

Søg frase ved brug af <*> - i søgefeltet fremkommer samtlige fraser.

 

Genvej


Der kan på en frase indsættes en genvej. Genvejen skal bestå af 2 cifre f.eks. 05 eller 21

I fraselisten kan der søges på genveje, hvorved aktuel frase indsættes uden formen lukkes, og dermed kan næste frase søges ud.
Efter indsættelse af en frase indsættes automatisk et linjeskift.

 

Direkte genvej til 9 fraser


Der er defineret 9 globale genveje til indsættelse af fraser: <Ctrl+Alt+Shift+1…9>.

Fraser angivet med genvejene 01...09 kan anvendes globalt. Ved at taste genvejen indsættes aktuelle frase uden at frasebilledet vises.

 

Indsættelse af frase i journal


Fraser i journalen kan indsættes uden brug af <Ins> forinden ved brug af genveje.

 

Det felt, frasen skal indsættes i, kan vælges i 'Journal type'. Udgangspunktet for denne er indstillingen, der afgør hvilket felt cursoren skal stå i ved oprettelse af notat.

 

subjektiv

 

Det er muligt at fravælge visning af systemfraser. Systemfraserne skjules ved at fjerne fluebenet i checkboksen 'Vis systemfraser'.

 

Cursorposition


Det kan i frasen angives ønskede cursorposition efter indsættelse af frasen

Position angives med tegnet |    

Bemærk! Tegnet angives forskelligt afhængigt af ens tastatur, fx kan det på nogle tastaturer fremkaldes ved <AltGr>+tasten, hvor tegnet er vist.

 

Minusfraser


Kan være anvendelig, hvis der skal gøres brug af slags checkliste. Ved at angive - først og : sidst, medtages kun de linjer, der tilføjes værdi til ved udfyldelsen. Minusfraser kan eksempelvis anvendes i Journalen og i dynamiske henvisninger.

 

Eksempler:

-Anamnese:

-Objektiv undersøgelse:

-Laboratorieværdier og billeddiagnostik:

-Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og peroral antidiabetika:

-Comorbiditet: