Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Kurven genereres automatisk via de indlæste eller indtastede tryk værdier opdelt på højre (grøn farve) og venstre (rød farve) øje.

 

Funktioner


Indlæs fra apparatet ved brug af <Ins>.

Indtast måling manuelt ved brug af <Ctrl+Ins>.

 

Vis 3 mdr. før og efter ved brug af <Forrige> og <Næste>.

Vis tensionskurven for 3 år ved brug af <Alt+V>.

 

Tilføj en kommentar til den enkelte måling. Er der en kommentar vises  et ikon til venstre for datoen for den aktuelle måling.

 

Udskriv med <F5>.

Slet en måling med <Delete>.

 

Skærmbillede


Måling med CIOP visning