Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Kurven genereres automatisk via de indlæste eller indtastede tryk værdier opdelt på højre (grøn farve) og venstre (rød farve) øje.

 

Funktioner


Indlæs fra apparatet ved brug af <Ins>.

Indtast måling manuelt ved brug af <Ctrl+Ins>.

 

Vis 3 mdr. før og efter ved brug af <Forrige> og <Næste>.

Vis tensionskurven for 3 år ved brug af <Alt+V>.

 

Tilføj en kommentar til den enkelte måling. Er der en kommentar, vises et ikon til venstre for datoen for den aktuelle måling.

 

Udskriv med <F5>.

Slet en måling med <Delete>.

 

Ret maks-værdien for trykmåling på en patient med knappen <Tryk>. Den tilladte maksimale værdi er angivet med en vandret tyk sort linje på tværs af kurverne for målinger (bemærk! fremgår ikke af nedenstående skærmbillede).

Det er muligt at ændre værdien tilbage til standardværdien. Hvis der er angivet individuel værdi for patienten, så vil knappen <Tryk> blive farvet med temafarven.

 

Skærmbillede


Måling med CIOP visning