Gem/Vælg egne vaccinationer

<< Klik for at se indhold >>

Gem/Vælg egne vaccinationer

Vacciner der gives ofte, kan med fordel gemmes som "egen", da felter såsom præparat, dosering, batchnr. og varighed kan genbruges.

 

Gem egen


For at gemme som "egen" trykkes på knappen <Gem egen> inden der trykkes <OK> til vaccinationen.

Ved at trykke <Ctrl+Ins> i feltet vaccine fremkommer listen med de vaccinationer der er gemt.

 

En indstilling gør det muligt at angive om der skal søges i egne vaccinationer først. Læs mere om, hvordan en indstilling kan ændres her.

 

Skærmbillede


gem egen vaccination