Illustreret eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Illustreret eksempel

Eksempel på 'Ingen aftale opsætning' vist på ankomstterminal


I eksemplet vil en patient, der ankommer mellem kl. 08:00- 10:00 uden at have en aftale med klinikken til den pågældende dag, få vist tre knapper: 'Blodprøve', 'Lungefunktionsundersøgelse' og 'Akut sygdom/skade'.

 

Når patienten vælger 'Akut sygdom/skade' vil patienten få en tid i kalenderen fra opsætningen - i det her tilfælde Fælles Kalender.

 

Patienthovedet vil tiden fremgå af patientens kalendertider ved at holde musen henover og kan tilgås ligesom andre tider med <F9>.

 

Skærmbilleder


systemmanager ankomstterminal eksempel

 

systemmanager ankomstterminal eksempel2