Indlæs, Indtast manuelt

<< Klik for at se indhold >>

Indlæs, Indtast manuelt

Både ved indlæsning og manuel indtastning ses cursoren (firkant) bevæge sig i audiogrammet - firkanten er rød ved højre og blå ved venstre.

 

Indlæs fra apparat <Ins>


Angiv 'Headset' og 'Medvirken' på audiogrammet. Værdierne opsættes i Systemmanager.

Bruger og instrument gemmes på audiogrammet.

 

Indtast manuel måling <Ctrl+Ins>


Punkter kan sættes med tastaturet eller musen.

 

Skærmbillede


Audiometri - Manuel indtastning på Audio fanebladet