Indvalgsmenu i lægernes telefontid

<< Klik for at se indhold >>

Indvalgsmenu i lægernes telefontid

Systemet indeholder en indvalgsmenu med kø begrænser, som kan anvendes i forbindelse med lægernes telefontid. Patienterne informeres om antallet af valgmuligheder den pågældende dag, hvorefter valgmulighederne oplæses. Efter oplæsningen af valgmulighederne oplæses navnene på de læger, der ikke er tilstede den pågældende dag. Har lægen aktiveret en retur dato, oplæses denne for patienterne.

 

Kø begrænseren bruges til at regulere antallet af opkald til den enkelte læge og kan reducere køen op mod telefontidens afslutning, således telefontiden afsluttes til tiden.

 

Eksempel med 4 valgmuligheder og læge, der ikke træffes:

Tast 0 for sekretæren.

Tast 1 for første ledig læge.                          

Tast 2 for Jens Jensen.                          

Tast 4 for Hanne Hansen.

Søren Sørensen træffes ikke i dag.

Søren Sørensen træffes igen den 12. november.

 

Knapper på lægens telefon


[Til stede] Når knappen er aktiveret, kan lægen vælges i menuen. Deaktiveres knappen imens der er opkald i kø, omstilles opkaldene fra køen til sekretæren

                  eller første ledig læge afhængigt af klinikkens ønske.  

 

[Kø lukket] Når knappen aktiveres, lukkes køen for tilgang af nye opkald. Eksisterende opkald forbliver i køen og lægen modtager kun opkald fra egen kø.

                   Hvis alle tilstedeværende læger aktiver knappen, fordeles opkaldene fra først ledig læge i gruppen på alle tilstedeværende læger.  

 

[Kø ubegrænset] Når knappen er aktiveret, er kø begrænseren deaktiveret og antallet af opkald neddrosles ikke op mod telefontidens afslutning  

     

funktionstast aktiveret Aktiveret.        

Deaktiveret funktionstast Deaktiveret.        

 

Sæt retur dato


Informationen om hvilken dato lægen træffes igen, kan sættes fra lægens- eller sekretærens computer.

 

Lægens computer:

Klik på telefon_ikon_hvid med højre musetast og vælg 'Sæt retur dato'.

Herefter fremkommer skærmbilledet 'Sæt retur dato' til at vælge dato.

Vælg den ønskede dato efterfulgt af <OK> eller anvend genvejen <Alt+O>.

 

sæt retur dato

 

 

Sekretærens computer:

Klik på telefon_ikon_hvid med højre musetast og vælg 'Sæt retur dato'.

Herefter fremkommer skærmbilledet 'Sæt retur dato' til at vælge dato samt læge.

Vælg den ønskede dato og læge efterfulgt af <OK> eller anvend genvejen <Alt+O>.

 

sæt retur dato fra sekretær