Interne beskeder

<< Klik for at se indhold >>

Interne beskeder

Interne beskeder i klinikken kan oprettes fra alle steder i EG Clinea med genvejen <Ctrl+Alt+B>, via menuen eller fra bakken 'Internt' (underbakke til indbakken).

 

Funktioner


Send interne beskeder til ønskede brugere/brugertyper i klinikken. Udfyld modtager ved enten at indtaste initialer eller ved brug af <Enter> (flueben sættes ud for aktuel bruger). Øverst i modtager listen findes grupper i og på tværs af klinikker afhængig af "Egen klinik".

 

Ved afsendelse af intern besked vises beskeden hos modtager i nederste højre hjørne. Som standard forsvinder beskeden kun hvis brugeren foretager en aktiv handling (besvar, luk, spring). Dette kan ændres vha. Indstillinger > Beskeder > Interne beskeder > Ny besked timeout.

 

Besvar en intern besked med et museklik.

 

Spring til bakken 'Internt' med dobbeltklik. Det er kun muligt at se ens egne interne beskeder.

 

Antal beskeder, der skal kunne vises på skærmen, afhænger af Indstilling > Beskeder > Interne beskeder > Popup antal.

 

Ulæste interne beskeder vil automatisk fremkomme ved log ind i EG Clinea. (Implementeret i forbindelse med version 21.1)

 

Skærmbillede


intern besked