Interne beskeder

<< Klik for at se indhold >>

Interne beskeder

Interne beskeder i klinikken kan oprettes fra alle steder i EG Clinea med genvejen <Ctrl+Alt+B>, via menuen eller fra bakken 'Internt' (underbakke til indbakken).

 

Funktioner


Send interne beskeder til ønskede brugere/brugertyper i klinikken. Udfyld modtager ved enten at indtaste initialer eller ved brug af <Enter> (flueben sættes ud for aktuel bruger). Øverst i modtager listen findes grupper i og på tværs af klinikker afhængig af "Egen klinik".

 

Ved afsendelse af intern besked vises beskeden hos modtager i nederste højre hjørne. Som standard forsvinder beskeden først, når brugeren foretager en aktiv handling ('Besvar', 'Læst', 'Luk' eller 'Læs mere...'). Dette kan dog ændres via Menu > Indstillinger > Beskeder > Interne beskeder > Ny besked timeout.

 

Besvar: Åbner besvar-funktionen vedrørende den valgte besked. (På beskeder der ikke kan besvares (f.eks. på beskeder fra EG Clinea support), vil 'Besvar'-knappen være deaktiveret.)

Læst: Markerer beskeden som læst. Dette vil forårsage, at beskeden ikke længere dukker op i nederste højre hjørne ved opstart af EG Clinea.

Læs mere...: På pop-up-beskeder med mere tekst end der kan vises i boksen, vises teksten 'Læs mere...'. Ved klik på denne tekst springes til beskeden i EG Clineas Beskedmodul, hvorfra der herefter f.eks. kan besvares.

Internt besked - popup

 

Antal viste pop-up beskeder: Det er muligt at tilpasse antallet af pop-up-beskeder der skal vises i nederste højre hjørne af EG Clinea ved opstart. Dette sker via Menu > Indstillinger > Beskeder > Interne beskeder > Popup antal.

 

Ulæste interne beskeder samt beskeder fra EG Clinea-support vil automatisk fremkomme ved log ind i EG Clinea.

 

Skærmbillede


intern besked