Indsæt skabelon

<< Klik for at se indhold >>

Indsæt skabelon

Indsæt skabelon <Ins>


Indsæt skabelon med <Ins> (eller 'Rediger' <F2>). Læs trinvis eksempel på indsæt skabelon.

Det åbner for skærmbilledet til 'Rediger kalenderopsætning'.

 

I 'Skabelon' vælges enten dagsskabelonen med <Ins> eller periodeskabelon med <Ctrl+Ins>.

’Fra’ og ’Til’ datoerne udfyldes. Hvis opsætningen ikke er tidsbestemt, efterlades ’Til’ rubrikken tom.

Sæt flueben ved de ugedage, skabelonen skal gælde for.

 

Yderligere funktioner i 'Rediger kalenderopsætning'


Rediger med <F2>.

Slet den valgte skabelon i perioden med <Del>. Hvis skabelonen er sat til en begrænset periode, vil kun denne periode blive slettet.

 

Skærmbillede


rediger kalenderopsætning