Kodeforkortelser (ydelsespakker)

<< Klik for at se indhold >>

Kodeforkortelser (ydelsespakker)

Kodeforkortelser håndteres fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Kodeforkortelser.

 

Kodeforkortelser (ydelsespakker) kan med fordel oprettes til en samling af grund- og tillægsydelser, der anvendes ofte eller til en samling af ydelser, der sjældent anvendes og derved er svære at huske.

 

Funktioner og felter


Opret kodeforkortelse ved at markere i oversigten 'Kodeforkortelser' og vælge <Ins>.

Slet kodeforkortelse ved at markere kodeforkortelsen i oversigten og vælge <Del>.

Rediger kodeforkortelse ved at markere kodeforkortelsen i oversigten og vælge <F2>.

 

Bemærk! For specialer med henvisningspligt.  

Start med at vælge for hvilken type henvisning kodeforkortelsen skal kunne vælges. Det gøres i feltet 'Henvisningstype', hvor <Ins> frembringer en liste over de henvisningstyper, der findes i systemet.

 

Genvej anvendes til hurtigt at kunne benytte kodeforkortelsen i Ydelsesregistrering. Genvejen har en begrænsning på 6 karakterer og må ikke starte med tal.

Beskrivelse er et fritekst felt.

Afregning angiver om det er sygesikringsydelser eller ydelser, der skal faktureres til patienten. Markering er sat til 'Sygesikring' som standard. For kodeforkortelser sat til 'Sygesikring' kan der ikke tilføjes privatmarkerede ydelser. For 'Faktura' kan vælges alle ydelser.

 

Skærmbilleder


kodeforkortelser oversigt

 

systemmanager - kodeforkortelser - indsæt