Lister

<< Klik for at se indhold >>

Lister

Postnummer liste, SKS eller ICD10 lister, oversigt over links og modulspecifikke checklister håndteres i Systemmanager -> Lister.

 

Postnr


Skærmbilledet viser en oversigt over oprettede postnumre, hvor det som standard er danske postnumre, der forefindes i tabellen.

Tabellen sikres automatisk opdateret i forbindelse med CPR-opslag ved at oprette postnummer, hvis det aktuelle postnummer ikke forefindes i tabellen. (Implementeret i version 20.2)

 

Registrer et udenlandsk postnummer på en patient ved at vælge <F2> i feltet Postnr. på selve Patienthovedet.

 

Opret et nyt postnummer ved at vælge <Ins> eller klikke på knappen <Ny>.

 

SKS / ICD10


Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

Hvis SKS- eller ICD10-koder anvendes og det er valgt (forudsætter indstillingen hertil er sat af EG Clinea Support), at listen ikke styres af start- og slutdato, vil det her være muligt at ændre diagnosetekst.

Vær opmærksom på at sygehuse ofte udelukkende kigger på kodenummeret, og derfor ikke vil tage hensyn til, at der er ændret i teksten på diagnosen.

 

Ret en diagnosetekst ved at markere og vælge <F2>.