Opdater vaccinationsstatistik

<< Klik for at se indhold >>

Opdater vaccinationsstatistik

 

Baggrunden for funktionen


I forbindelse med vaccinationsindsatsen mod COVID-19 er der trådt en midlertidig bekendtgørelse i kraft, som giver praktiserende læger adgang til at indhente vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Adgangen gør det muligt for lægen at opsøge relevante patienter i sin patientpopulation, når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod COVID-19.B

 

Den nye adgang til opsøgende tilbud om vaccination er defineret i § 5, stk. 2, i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 (retsinformation.dk)

Med den nye § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen, er det nu muligt at foretage masseopslag og udtræk fra DDV, hvormed der kan fremsøges COVID-19 vaccinationsstatus på klinikkens patientpopulation.

 

Bekendtgørelsen løber til udgangen af marts 2022.

 

Information inden brug af funktionen


Det vil kun være brugere af typen 'Læge' der har adgang til funktionen 'Opdater vaccinationsstatistik' og funktionen kræver ydermere login med digital signatur.

 

Når vaccinationsstatistikken opdateres, vil dette omfatte alle klinikkens aktive patienter, der har klinikken registreret i feltet 'Egen læge' på Patienthovedet og som er 5 år eller ældre.

 

Vær opmærksom på, at opdateringen af vaccinationsstatistikken kan tage lang tid, alt efter klinikkens størrelse. I nogle tilfælde kan der givetvis gå op mod 60 minutter, før opdateringen er gennemført.

Da opdateringen dog foretages via Systemmanager, vil det være muligt at klikke på EG Clinea-ikonet i proceslinjen og dermed kalde EG Clinea op foran Systemmanager, så det dermed er muligt at arbejde videre, mens opdateringen kører i baggrunden.

 

Bemærk! Inden funktionen anvendes anbefales det at indlæse klinikkens seneste patientfortegnelse i EG Clinea

 

 

Brugen af 'Opdater vaccinationsstatistik'


Vælges funktionen 'Systemmanager' > 'Medicin' > 'Opdater vaccinationsstatistik', vil EG Clinea foretage et masseopslag i DDV på alle klinikkens egne patienter og dermed opdatere disse patienters vaccinationskort, så de indeholder fuldt opdaterede oplysninger om de pågældende patienters vaccinationer, herunder også COVID19-vaccinationer.

 

Inden masseopslaget foretages, vil brugeren dog blive advaret om, at der kun må hentes data på klinikkens egne patienter, og at det derfor anbefales at indlæse en patientfortegnelse inden funktionen anvendes.

Ved klik på 'Ja' påbegyndes hentning af vaccinationsdata.

Ved klik på 'Nej' lukker vinduet og en eventuel patientfortegnelse kan indlæses.

Opdater vaccinationsdata - advarsel

 

Når hentning af vaccinationsdata pågår, vil en status på hentningen kunne følges på skærmen.

Opdater vaccinationsdata - statusbar

 

Når vaccinationsdata er blevet opdateret, vil man få en oversigt over antallet af patienter, der har fået opdateret vaccinationskortet i EG Clinea.

Opdater vaccinationsdata - DDVopdateret

 

Funktionen 'Opdater vaccinationsstatistik' afsluttes herefter ved klik på <OK>

 

Klinikkens patienters COVID-19 vaccinationsstatus vil nu kunne udtrækkes via EG Clineas statistikmodul.

En trinvis vejledning til opbygning af en 'COVID-19'-statistikskabelon samt afvikling af denne kan findes øverst på siden 'Statistik' > 'Opret ny skabelon' > 'Trinvis eksempler'