Opkald fra EG Clinea

<< Klik for at se indhold >>

Opkald fra EG Clinea

[Ctrl] + [F12] ringer op til den aktive patient fra et hvilket som helst sted i EG Clinea.

Er der oprettet ét nummer på patienten, ringes direkte op. Er der oprettet mere end ét nummer, fremkommer et vindue, hvor nummeret, der skal ringes til, vælges efterfulgt af [Enter] eller ved at klikke på <OK>.

 

[Ctrl] + [F11] ringer op fra kalenderen i EG Clinea. Marker den ønskede patient i kalenderen og tryk på [Ctrl] + [F11].

Er der oprettet ét nummer på patienten, ringes direkte op. Er der oprettet mere end ét nummer, fremkommer et vindue, hvor nummeret, der skal ringes til, vælges efterfulgt af [Enter] eller ved at klikke på <OK>.