Bank

<< Klik for at se indhold >>

Bank

Indsæt bankkontooplysninger og de vil automatisk fremkomme i Ydelsesregistrering i EG Clinea, når der oprettes fakturaer.  Der er mulighed for at indsætte flere forskellige kontooplysninger, og vælge dem under ”Betalingsbetingelser” med <Ins>, når der laves en faktura. På denne måde undgås at skulle indtaste oplysninger hver gang.

 

Opret bankkonto <Ins>


Opret bankkonto med <Ins>.

Ret kontooplysninger med <F2>.

Slet kontooplysninger med <Del>.

 

Alias bruges til at skrive initialer på den konto , der oprettes, som kan bruges til at vælge kontoen med under fakturering.

Navn angiver bankens navn.

Reg.nr. og Kontonr. bruges til at indtaste reg.nr. og kontonummeret. Hvis der ikke indtastes 10 cifre i kontonr., vil der automatisk indsættes foranstillede nuller.

FI-kode udfyldes kun, hvis der anvendes girokort.

 

Skærmbillede


systemmanager - ydelsesregistrering- opsætning- fanebladet bank