Priktest, Specifik IgE, Peakflow

<< Klik for at se indhold >>

Priktest, Specifik IgE, Peakflow

Priktest


Registreres på dato som positivt eller negativt resultat for hver allergen. Hvilke priktests, der ikke er målt, kan også registreres.

I listen vises alle standard allergener.

 

priktest

Specifik IgE


Registreres på dato med angivelse af værdi. Grænseværdien er 0,34 hvor >0,35 angives for positivt resultat og <=0,35 angives som negativt resultat. Hvis der er  opsat tekstkoder (NPU koder) i Systemmanager på det enkelte allergen, overføres indkomne laboratorietal fra EDI. Værdierne kan også angives manuelt.

 

indsæt specifik

 

Skærmbillede


allergivacc skærmbillede