Privatmarkering

<< Klik for at se indhold >>

Privatmarkering

En ordination i EG Clineas FMK-modul kan privatmarkeres af klinikken, såfremt patienten udtrykker ønske om det.

Patienten kan også selv - via Sundhed.dk og FMK-online - privatmarkere egen aktuelle medicin, hvis patienten ønsker dette.

 

Er en ordination privatmarkeret - hvad enten markeringen er sat af klinikken eller af patienten - vil den blive skjult for alle sundhedspersoner, der tilgår den pågældende patients medicinkort, det værende sig både fra f.eks. EG Clinea eller andre lægesystemer og via FMK-online.

I EG Clineas medicinmodul, vil det dog - med en advarsel - fremgå, at der er privatmarkerede lægemiddelordinationer på den aktive patient. Denne advarsel skal - ved et klik på <OK> - fjernes før man kan arbejde i patientens medicinkort.

Privatmarkering-advarsel

 

Hvis en læge eller anden sundhedsperson ønsker at se privatmarkerede ordinationer kan dette ske på to måder:

- patienten giver samtykke hertil, eller

- lægen gør brug af værdispringsreglen, jf. Sundhedsloven § 42, der angiver, at læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten.

 

 

Privatmarker en lægemiddelordination


En ordination kan privatmarkeres fra vinduerne 'Opret ordination' (hvis privatmarkeringen ønskes sat i forbindelse med oprettelsen af ordinationen) eller 'Ret ordination' (hvis privatmarkeringen ønskes sat i forbindelse med f.eks. en receptfornyelse eller ved en rettelse af en eksisterende ordination).

 

I vinduet sættes der flueben i boksen 'Privatmarkeret'.

Påsæt Privatmarkering

 

Når ordination (og eventuel recept) er færdigudfyldt, klikkes <OK> som vanligt, for at oprette/rette ordinationen. Den vil herefter være privatmarkeret og dette indikeres med et hængelås-symbol på ordinationen i kolonnen 'Type' i Medicinmodulet i EG Clinea.

Privatmarkering-symbol

 

Når medicinkortet lukkes og ordination og eventuel recept er afsendt, vil den privatmarkerede ordination nu blive skjult på denne patient i EG Clineas Medicinmodul.

 

 

Vis en privatmarkeret lægemiddelordination


Ønskes en privatmarkeret ordination at blive vist i medicinmodulet i EG Clinea, klikkes på knappen <Samtykke> nederst i EG Clinea. Er der privatmarkerede ordinationer på det aktive medicinkort, vil knappen være farvet orange.

Privatmarkering-samtykkeknap

I vinduet der åbner, tages der nu stilling til, hvilken form for samtykke der er modtaget. Dette gøres ved at sætte prik i det relevante felt.

Er der givet mundtligt eller skriftligt samtykke fra patienten, skal der endvidere angives et datointerval indenfor hvilket samtykket vil være gældende.

Når valget er gjort godkendes vinduet med klik på <OK>.

OBS! Det er kun brugeren, der udfylder vinduet 'Angiv Samtykke', der vil få vist patientens privatmarkerede medicin.

Privatmarkering-samtykkevindue

 

Medicinkortet opdaterer herefter på ny, hvorefter den/de privatmarkerede lægemiddelordination(er) vil blive vist med et hængelås-symbol i kolonnen 'Type'

 

Fjern/ophæv en eksisterende privatmarkering


Udtrykker patienten ønske om, at en eksisterende privatmarkering skal fjernes/ophæves, kan dette gøres fra vinduet 'Ret ordination', hvor fluebenet i boksen 'Privatmarkeret' fjernes.

 

Er privatmarkeringen på ordinationen oprindeligt sat af en anden læge, vil EG Clinea fremkomme med en advarsel om, at samtykke fra patienten skal indhentes før privatmarkeringen fjernes.

Er dette samtykke indhentet, klikkes på <Ja>.

Privatmarkering-fjern markering

 

I vinduet 'Ret ordination' klikkes herefter på <OK> for at godkende rettelsen af ordinationen.

Ordinationen får nu fjernet privatmarkeringen og vil blive vist i medicinmodulet som vanligt når medicinmodulet er blevet lukket og rettelsen er sendt til FMK.