Rapporter

<< Klik for at se indhold >>

Rapporter

Åbn 'OtoKir rapporter' fra Systemmanager -> Diverse -> OtoKir rapporter.

 

Funktioner


Det er kun brugere af OtoKir, som kan trække data ud i 'OtoKir rapporter'.

OtoKir rapporter og data vises som standard for den indloggede bruger uden datobegrænsning.

 

Opsæt søgekriterier i form af til- og fra-dato. Hvis der ikke indsættes en til-dato, vil data hentes til og med d.d. Omvendt, indsættes der ikke en fra-dato, vil data hentes tilbage til 1. registrering vedr. Otokir.

 

Udtrækket filtreres automatisk på lægen, der har oprettet operationen.

 

Patienters udeblivelser, registreret ved hjælp af knappen 'Dropout', vil automatisk blive sorteret fra.

 

Rapporter kan eksporteres til Excel med undtagelse af histogrammer. Foreslåede filnavn indeholder: "Rapportnavn, bruger, til- og fra-dato". Histogrammer og øvrige rapporter kan udskrives. En/flere rækker i selve udtrækket (højre side af billedet) kan markeres og evt. kopieres til Excel/Word.

 

Opdeling af skærmbilledet


Til venstre i billedet vises de aktuelle rapporter, der kan trækkes data ud fra.

Til højre i skærmbilledet vises resultatet/data.

 

Skærmbillede


Rapporter